Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 104: Cô Tô (Nguyễn Tuân)

II. Tìm hiểu văn bản: (tiếp)
2. Cảnh mặt trời mọc trên biển: 
- Dậy từ canh tư, lúc trời còn tối mịt, đi mãi ra thấu mũi đảo
- Ngồi rình mặt trời lên
=> Công phu, trân trọng như một nghệ sĩ đi săn lùng cái đẹp

Trình tự thời gian: 
Trước khi mặt trời mọc
Khi mặt trời mọc
Sau khi măt trời mọc. 
* Trước khi mặt trời mọc:
- Chân trời, ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây, hết bụi
=> Từ ngữ gợi hình, so sánh mới lạ, độc đáo
-> không gian rộng lớn, phẳng lặng và vô cùng trong trẻo.
ppt 17 trang Khải Lâm 02/01/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 104: Cô Tô (Nguyễn Tuân)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 104: Cô Tô (Nguyễn Tuân)

Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 104: Cô Tô (Nguyễn Tuân)
hông gian rộng lớn , phẳng lặng và vô cùng trong trẻo . 
II. Tìm hiểu văn bản : 
2. Cảnh mặt trời mọc trên biển : 
Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân 
* Cảnh mặt trời mọc trên biển: 
II. Tìm hiểu văn bản : 
2. Cảnh mặt trời mọc trên biển : 
Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân 
* Trước khi mặt trời mọc: 
II. Tìm hiểu văn bản: 
2. Cảnh mặt trời mọc trên biển: 
* Cảnh mặt trời mọc trên biển: 
- Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết 
Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một qủa trứng 
 thiên nhiên đầy đặn 
Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên 
 một mâm bạc mà đường kính mâm rộng bằng cả 
chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng 
Như một mâm lễ phẩm tiến ra mừng cho sự 
 trường thọ của những người chài lưới 
Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân 
=> Tài quan sỏt, liờn tưởng thỳ vị, so sỏnh độc đỏo, mới lạ, hệ thống cỏc tớnh từ chỉ màu sắc 
=> Bức tranh thiờn nhiờn rộng lớn, lộng lẫy, rực rỡ, kỡ vĩ, trỏng lệ. 
Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân 
* Cảnh sau khi mặt trời mọc: 
II. Tìm hiểu văn bản: 
2. Cảnh mặt trời mọc trên biển: 
- Vài chiếc nhạn chao đi chao lại 
- Một con hải âu bay ngang là là nhịp cỏnh 
=> Bút pháp chấm phá 
=> tạo vẻ sống động cho bức tranh. 
Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân 
II. Tìm hiểu văn bản: 
2. Cảnh mặt trời mọc trên biển: 
3 . Cảnh sinh hoạt và lao động của con người 
 trên đảo Cô Tô: 
Cái giếng nước ngọt vui như cái bến, đặm đà 
mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền 
=> So sánh -> sự đông vui, tấp nập 
- Đông người tắm, gánh, múc nước 
 - Các thuyền chờ đổ nước ngọt chuẩn bị ra khơi 
 - Anh hùng Châu Hoà Mãn gánh nước 
II. Tìm hiểu văn bản: 
 - Chị Châu Hoà Mãn địu con 
Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân 
=>Li ệt kờ, động từ. 
Cảnh sinh hoạt, lao động khẩn trương, tấp nập, 
yờn ả, thanh bỡnh. 
II. Tìm hiểu văn bản: 
III.Tổng kết : 
 - Nghệ thuật: 
 + Từ ng ữ, hình ả nh đ ặc sắc 
 + So sánh mới lạ, táo bạo, đ ộc đáo 
 + Ngôn ng ữ gợi hình , giàu nhạc điệu 
 - Nội dung: 
 - Vẻ đ ẹp c

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_6_tiet_104_co_to_nguyen_tuan.ppt