Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

Câu 3 ( 1.00 điểm ) 

Cho các chất sau đây: KHCO3 ; KHSO4 ; Ba(OH)2 ; SO2 ; (NH4)2SO4. Những chất nào có thể phản ứng được với nhau ? Viết các phương trình phản ứng và nêu điều kiện phản ứng (nếu có).

Câu 4 ( 2.50 điểm )

Một hỗn hợp A gồm FeS2 ; FeS ; CuS được hòa tan vừa đủ trong một dung dịch có chứa 0,33 mol H2SO4 đặc, nóng. Thu được 7,28 lít SO2 (đktc) và dung dịch B. Nhúng một thanh sắt nặng 50 gam vào dung dịch B, phản ứng xong nhấc thanh sắt ra đem cân thấy khối lượng thanh sắt lúc này là 49,48 gam và còn lại dung dịch C.

  1. Xác định khối lượng các chất có trong A (coi lượng đồng được đẩy ra bám hết lên thanh sắt).
  2. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho dung dịch C lần lượt tác dụng với: dung dịch NaOH ; dung dịch K2S ; khí Clo.
doc 1 trang Khải Lâm 02/01/2024 2240
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)
t nào có thể phản ứng được với nhau ? Viết các phương trình phản ứng và nêu điều kiện phản ứng (nếu có).
Câu 4 ( 2.50 điểm )
Một hỗn hợp A gồm FeS2 ; FeS ; CuS được hòa tan vừa đủ trong một dung dịch có chứa 0,33 mol H2SO4 đặc, nóng. Thu được 7,28 lít SO2 (đktc) và dung dịch B. Nhúng một thanh sắt nặng 50 gam vào dung dịch B, phản ứng xong nhấc thanh sắt ra đem cân thấy khối lượng thanh sắt lúc này là 49,48 gam và còn lại dung dịch C.
Xác định khối lượng các chất có trong A (coi lượng đồng được đẩy ra bám hết lên thanh sắt).
Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho dung dịch C lần lượt tác dụng với: dung dịch NaOH ; dung dịch K2S ; khí Clo.
Câu 5 ( 1.50 điểm )
Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hơi của X, cho sản phẩm cháy hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml), sau hấp thụ thấy nồng độ NaOH trong dung dịch chỉ còn 14,125% đồng thời khối lượng bình NaOH tăng thêm 4,6 gam.
Xác định công thức đơn giản nhất của X.
Xác định công thức phân tử của X biết 100 < MX < 200.
Câu 6 ( 1.00 điểm )
Cho a mol CO2 sục vào một dung dịch có chứa 2a mol KOH thu được dung dịch A. Cho dung dịch A lần lượt tác dụng với: dung dịch NaHSO4 ; dung dịch FeCl2 ; dung dịch FeCl3 ; dung dịch Ba(HCO3)2.
Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng để giải thích.
Cho NTK: 
H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23 ; Al = 27 ; S = 32 ; K = 39 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56 ; Cu = 64.
Hết
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên:..SBD:.

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_cap_tinh_mon_hoa_hoc_9_so_gddt_phu_tho_kem_d.doc
  • docHD_CHAM_THIHoa.doc