Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)

Câu 1: Máy biến áp dùng trong máy hàn điện nấu chảy kim loại có

A. lõi sắt ở cuộn thứ cấp lớn hơn lõi sắc ở cuộn sơ cấp.

B. tiết diện dây ở cuộn thứ cấp lớn hơn tiết diện dây ở cuộn sơ cấp.

C. tần số của điện áp tức thời ở cuộn thứ cấp lớn hơn tần số của điện áp tức thời ở cuộn sơ cấp.

D. điện áp hiêu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp lớn hơn điện áp hiêu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp.

Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước , hai nguồn kết hợp A , B dao động với tần số 20 Hz . Tại một điểm M cách nguồn A , B những khoảng d1 = 19 cm và d2 = 23 cm , sóng có biên độ cực đại . Khoảng giữa M và trung trực AB có 1 cực đại khác . Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước .

A. 60 cm/s                        B. 26 cm/s                         C. 52 cm/s                         D. 40 cm/s

Câu 3: Mạch chọn sóng của một máy thu có tụ điện với điện dung biến đổi. Khi điện dung tụ điện có giá trị C1 thì máy thu được sóng có bước sóng 25 m, Khi điện dung tụ điện có giá trị C2 thì máy thu được sóng có bước sóng 100 m. Chọn kết luận đúng.

A. C2 = 4 C1.                    B. C2 = 16 C1.                   C. C1 = 16 C2.                  D. C1 = 4 C2.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 5: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu ?

A. bằng một nửa bước sóng.                                      B. bằng một phần tư bước sóng.

C. bằng hai lần bước sóng.                                        D. bằng một bước sóng.

doc 4 trang letan 18/04/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)
m/s
Câu 3: Mạch chọn sóng của một máy thu có tụ điện với điện dung biến đổi. Khi điện dung tụ điện có giá trị C1 thì máy thu được sóng có bước sóng 25 m, Khi điện dung tụ điện có giá trị C2 thì máy thu được sóng có bước sóng 100 m. Chọn kết luận đúng.
A. C2 = 4 C1.	B. C2 = 16 C1.	C. C1 = 16 C2.	D. C1 = 4 C2.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.
C. Sóng điện từ là sóng ngang.
D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
Câu 5: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu ?
A. bằng một nửa bước sóng.	B. bằng một phần tư bước sóng.
C. bằng hai lần bước sóng.	D. bằng một bước sóng.
Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ: cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f = 50 Hz. Thay đổi L thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB thay đổi như đồ thị. Nối tắt L thì công suất tiêu thụ của mạch là 
A. 30 W.	B. 20 W.	C. 10 W.	D. 40 W.
Câu 7: Mạch điện xoay chiều gồm có R = 30W; C = 10-3/(2p) F; L = 0,5/p H. Biết điện áp hai đầu mạch u = 120cos100pt (V). Tổng trở và cường độ dòng điện qua mạch là
A. Z = 30W ; I = 2A.	B. Z = 30W ; I = 4A.
C. Z = 30W ; I = 4A.	D. Z = 30W ; I = 4A.
Câu 8: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng mm thì trên màn quan sát ta thấy tại M và N là 2 vân sáng, trong khoảng giữa MN còn có 7 vân sáng khác nữa. Khi nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng l1 và l2 thì trên đoạn MN ta thấy có 19 vạch sáng, trong đó có 3 vạch sáng có màu giống màu vạch sáng trung tâm và 2 trong 3 vạch sáng này nằm tại M và N. Bước sóng l2 có giá trị bằng
A. 0,478	B. 0,427	C. 0,450	D. 0,624
Câu 9: Mạch ...g.	B. bước sóng.
C. tần số của sóng.	D. bản chất của môi trường.
Câu 14: Một đoạn dây dẫn dài 1 m đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Người ta thay đổi cường độ dòng điện qua đoạn dây. Khi cường độ dòng điện chạy trong dây là I, I+, I-, I+3 thì lực từ tác dụng lên đoạn dây tương ứng là 5 mN, F1, , F2. Vậy F2 gần giá trị nào nhất trong các đáp án sau?
A. 9 mN	B. 7,5 mN	C. 10,5 mN	D. 12,5 mN
Câu 15: Gọi nchàm, nlam, nđỏ, nvàng lần lượt là chiết suất của thủy tinh đối với các tia chàm, lam, đỏ, vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?
A. nchàm nvàng > nlam > nchàm.
C. nđỏ nlam > nđỏ > nvàng.
Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ đến . Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 4 mm có mấy bức xạ cho vân sáng?
A. 5.	B. 4.	C. 7.	D. 6.
Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. q0w.	B. I0 = .	C. .	D. q0w2.
Câu 18: Hai nguồn sóng cơ kết hợp A và B dao động cùng pha đặt cách nhau 40cm. Bước sóng bằng 1,4 cm. Điểm M thuộc miền giao thoa sao cho tam giác MAB vuông cân tại M. Dịch chuyển nguồn A lại gần B dọc theo phương AB một đoạn d. Giá trị d nhỏ nhất để điểm M vẫn dao động với biên độ cực đại xấp xỉ là
A. 1,003cm	B. 2,034cm	C. 2,800cm	D. 1,400cm
Câu 19: Có ba phần tử gồm: điện trở thuần R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C. Mắc ba phần tử song song với nhau và mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì dòng điện trong mạch có cường độ là I. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên và mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên ba phần tử bằng nhau. Cường độ dòng điện qua mạch lúc đó có giá trị hiệu dụng là:
A. 0,22I.	B. 0,25I.	C. 0,33I.	D. 0,29I.
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điệ...
A. vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.	B. hợp lực luôn ngược hướng với li độ.
C. gia tốc là hằng số.	D. quỹ đạo chuyển động là một đường hình sin.
Câu 25: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây gồm có bao nhiêu vòng?
A. 198 vòng.	B. 70 vòng.	C. 99 vòng	D. 140 vòng.
Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
A. 0,45. m.	B. 0,60. m.	C. 0,50. m.	D. 0,55. m.
Câu 27: Người ta không thấy có êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiếu một chùm sáng đơn sắc vào nó. Đó là vì:
A. bước sóng của ánh sáng đơn sắc lớn hơn giới hạn quang điện.
B. công thoát của êlectron lớn hơn so với năng lượng của phôtôn.
C. kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.
D. chùm sáng có cường độ nhỏ hơn giới hạn quang điện.
Câu 28: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6o. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng
A. 4,8.10-3 J.	B. 5,8.10-3 J.	C. 3,8.10-3 J.	D. 6,8.10-3 J.
Câu 29: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
B. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
D. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.
Câu 30: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10–19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_nam_2018_mon_vat_li_truong_thpt_chu.doc