Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 130 (Có đáp án)

Câu 1: Chu kì dao động riêng của dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần không đáng kể) là:

A. .                 B. .                    C. .                  D. .

Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

A. .                   B.                  C. .                  D. ..

Câu 3: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = mH và một tụ điện có điện dung C =  . Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây?

A. 50kHz.                        B. 50Hz.                           C. 50MHz.                       D. 5000Hz.

Câu 4: Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng trong đó a = 0,3 mm, D = 1m, l = 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm ℓà:

A. 5mm                            B. 3mm                            C. 8mm                            D. 6mm

Câu 5: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0, 1, 2,..) có giá trị là

A. d2 - d1 = k               B. d2 - d1 = (2k + 1)    C. d2 - d1 = (2k + 1)   D. d2 - d1 = kl

Câu 6: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

A. r2 = 1,6 (m).                B. r2 = 1,6 (cm).              C. r2 = 1,28 (m).              D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 7: Theo định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẵng.

B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.

C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.

D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

doc 4 trang letan 18/04/2023 1280
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 130 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 130 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 130 (Có đáp án)
 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm ℓà:
A. 5mm	B. 3mm	C. 8mm	D. 6mm
Câu 5: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0, 1, 2,..) có giá trị là
A. d2 - d1 = k	B. d2 - d1 = (2k + 1)	C. d2 - d1 = (2k + 1)	D. d2 - d1 = kl
Câu 6: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:
A. r2 = 1,6 (m).	B. r2 = 1,6 (cm).	C. r2 = 1,28 (m).	D. r2 = 1,28 (cm).
Câu 7: Theo định luật khúc xạ thì
A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẵng.
B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.
C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.
D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.
Câu 8: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Tại thời điểm vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu. Tại thời điểm vật đã đi được 12 cm. Vận tốc ban đầu của vật là
A. 40 cm/s.	B. 25 cm/s.	C. 20 cm/s.	D. 30 cm/s.
Câu 9: Chọn hiện tượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng:
A. Bóng đèn trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới.
B. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin.
C. Màu sắc sặc sỡ của bong bóng xà phòng.
D. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
Câu 10: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có U=100V, f=50Hz. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị 30W và 20W mạch tiêu thụ cùng một công suất P. Xác định P lúc này?
A. 4W.	B. 100W.	C. 400W.	D. 200W.
Câu 11: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện...,5V	D. 10V
Câu 15: Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f’ = 50Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là
A. 18m/s.	B. 20m/s.	C. 28m/s.	D. 24m/s.
Câu 16: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng
A. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn
B. chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguồn
C. chỉ phụ thuộc bản chất của nguồn
D. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn
Câu 17: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện I1 = 2 A, I2 = 5 A chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục toạ độ. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x = 2 cm, y = 4 cm là
A. 8. 10-5 T.	B. 2. 10-5 T.	C. 4. 10-5 T.	D. 10-5 T.
Câu 18: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A. Tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.
B. Tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.
C. Tần số và bước sóng đều không thay đổi.
D. Tần số và bước sóng đều thay đổi.
Câu 19: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng l= 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được?
A. 11 sáng, 12 tối	B. 13 sáng, 14 tối	C. 12 sáng, 13 tối	D. 10 sáng, 11 tối
Câu 20: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, cường độ dòng điện trong mạch là . Hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: Dòng điện trong mạch LC có biểu thức i = 0,01cos(2000t)(mA). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 10 m F. Độ tự cảm L của cuộn dây là
A. 0,025H.	B. 0,05H.	C. 0,1H.	D. 0,25H.
Câu 22: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì
A. cảm kháng của mạch tỉ lệ thuận với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
B. công suất tiêu thụ và hệ số công suất của mạch đều bằng 0.
C. điện áp ở hai đầu mạch trễ pha hơn dòng điện qua mạch một lượng p/2.
D. ...C. .	D. .
Câu 27: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là
A. làm phát quang một số chất.	B. tác dụng sinh học.
C. làm iôn hóa không khí.	D. tác dụng nhiệt.
Câu 28: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có đồ thị như hình vẽ:
Phương trình dao động tổng hợp của chất điểm là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60mm, màn cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?
A. i‘= 0,4m.	B. i‘= 0,3mm.	C. i’ = 0,4mm.	D. i' = 0,3m.
Câu 30: Theo chiều tăng dần của bước sóng các loại sóng điện từ thì ta có sự sắp xếp sau
A. tia , tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
B. tia , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
C. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia tử ngoại, tia .
D. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia 
Câu 31: Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1 m/s và gia tốc là . Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có tốc độ là 2 m/s. Phương trình dao động của vật là
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 32: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm Catot là 0,66mm. Tính công thoát của kim loại dùng làm Catot
A. 1,88eV	B. 2.10-19 J	C. 4.10-19 J	D. 18,75eV
Câu 33: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 40 cm/s.	B. 4 m/s.	C. 50 cm/s.	D. 5 m/s.
Câu 34: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng lên 2 lần thì độ lớn lực Culông giữa chúng sẽ:
A. giảm đi 4 lần.	B. tăng lên 4 lần.	C. tăng lên 2 lần.	D. giảm đi 2 lần.
Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được n

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_nam_2018_mon_vat_li_truong_thpt_chu.doc
  • xlsxTTTNPT2018_VATLY12_dapancacmade.xlsx