Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

       Câu 1: (2,5 điểm) 

      Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử ?

   Câu 2: (3,0 điểm)

    Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam từ đầu năm 1930 đến tháng 9 năm 1945. 

      Câu 3: (5,0 điểm) 

    Bằng những sự kiện lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931,1936-1939 và 1939-1945, hãy chứng minh: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là kết quả của quá trình xây dựng lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

    Câu 4: (3,5 điểm) 

      Vì sao thu- đông năm 1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới ? Nêu tóm tắt diễn biến chính và kết quả của chiến dịch ?

       Câu 5: (6,0 điểm)

         a. Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, quá trình phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?

          b. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN ?

doc 1 trang Khải Lâm 02/01/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)
 Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN ?
----------------Hết------------------
 - Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
 - Họ và tên thí sinh: ............................................. Số báo danh: ................ 

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_cap_tinh_mon_lich_su_9_so_gddt_phu_tho_kem_d.doc
  • docHDChamLSu.doc