Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)

Em  hãy chọn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:.

Câu 1: Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với?

A. yêu cầu của gia đình.                                          B. trào lưu của xã hội.

C. định hướng của nhà trường.                               D. khả năng của bản thân.

Câu 2: Mục đích cuối cùng mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là

A. giá cả.                                                                  B. lợi nhuận.

C. công dụng của hàng hóa.                                    D. số lượng hàng hóa.

Câu 3: Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực?

A. xã hội.                         B. chính trị.                      C. kinh tế.                        D. văn hóa.

Câu 4: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người

A. Đủ từ 14 tuổi trở lên   B. Đủ từ 18 tuổi trở lên   C. Đủ từ 15 tuổi trở lên   D. Đủ từ 16 tuổi trở lên

Câu 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã:

A. Sử dụng pháp luật       B. Áp dụng pháp luật      C. Tuân thủ pháp luật      D. Thi hành pháp luật

Câu 6: Bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội                   B. Quan hệ họ hàng nội, ngoại.

C. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống        D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản

Câu 7: Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học - công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật, đó là quyền gì của công dân?

A. học tập.                       B. sáng tạo.                      C. tự do.                          D. phát triển.

Câu 8: H năm nay 15 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn M. Em phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. H còn thường bị bà chủ chửa rủa, đánh mắng. Nếu là H, em chọn cách nào sao đây để bảo vệ mình?

A. Gửi đơn tố cáo đến Công an nhân dân thị trấn M.

B. Bỏ việc ở cửa hàng này, xin vào làm ở cửa hàng khác.

C. Gửi đơn khiếu naị đến Công an thị trấn M.

D. Gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị trấn M.

Câu 9: Pháp luật thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm?

A. tạo điều kiện để ai cũng được nghiên cứu khoa học.

B. tạo điều kiện để ai cũng được phát triển.

C. tạo điều kiện để ai cũng được sáng tạo.

D. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.

doc 4 trang letan 18/04/2023 2200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)
Câu 4: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người
A. Đủ từ 14 tuổi trở lên	B. Đủ từ 18 tuổi trở lên	C. Đủ từ 15 tuổi trở lên	D. Đủ từ 16 tuổi trở lên
Câu 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã:
A. Sử dụng pháp luật	B. Áp dụng pháp luật	C. Tuân thủ pháp luật	D. Thi hành pháp luật
Câu 6: Bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội	B. Quan hệ họ hàng nội, ngoại.
C. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống	D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
Câu 7: Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học - công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật, đó là quyền gì của công dân?
A. học tập.	B. sáng tạo.	C. tự do.	D. phát triển.
Câu 8: H năm nay 15 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn M. Em phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. H còn thường bị bà chủ chửa rủa, đánh mắng. Nếu là H, em chọn cách nào sao đây để bảo vệ mình?
A. Gửi đơn tố cáo đến Công an nhân dân thị trấn M.
B. Bỏ việc ở cửa hàng này, xin vào làm ở cửa hàng khác.
C. Gửi đơn khiếu naị đến Công an thị trấn M.
D. Gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị trấn M.
Câu 9: Pháp luật thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm?
A. tạo điều kiện để ai cũng được nghiên cứu khoa học.
B. tạo điều kiện để ai cũng được phát triển.
C. tạo điều kiện để ai cũng được sáng tạo.
D. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.
Câu 10: Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông A đã:
A. Thi hành pháp luật	B. Áp dụng pháp luật	C. Tuân thủ pháp luật	D. Sử dụng pháp luật
Câu 11: Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt người?
A. Đang phạm tội quả tang .	B. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
C. Đang bị nghi ngờ phạm tội.	D. Có dấu hiệu hành vi phạm tội.
Câu 12: Vi phạm dân s...doanh	D. Quyền bình đẳng trong kinh doanh
Câu 16: Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với?
A. trào lưu của xã hội.	B. định hướng của nhà trường.
C. khả năng của bản thân.	D. yêu cầu của gia đình.
Câu 17: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền?
A. bầu cử.	B. ứng cử.	C. tố cáo.	D. khiếu nại.
Câu 18: Anh T bị đau nên không thể đến điểm bầu cử để bỏ phiếu được. Thấy vậy tổ trưởng tổ bầu cử đã sai V là thành viên của tổ bầu cử đến bệnh viện lấy phiếu bầu của anh T về bỏ vào thùng phiếu để việc bỏ phiếu được hoàn tất đúng quy định. Những ai đã vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?
A. V và T.	B. T, V và tổ trưởng.	C. Không ai vi phạm.	D. Tổ trưởng và V.
Câu 19: Mặc dù là người dân tộc Bana nhưng L học rất giỏi. Vừa qua tại kỳ thi học sinh học sinh giỏi Quốc Gia bạn đã Đạt giải cao chính vì vậy bạn đã được trường Đại học Y tuyển thảng vào đại học. Việc làm đó thể hiện quyền nào của công dân?
A. Quyền phát triển.	B. Quyền học tập.	C. Quyền nghiên cứu.	D. Quyền sáng tạo.
Câu 20: Vi phạm hình sự là hành vi:
A. Cực kỳ nguy hiểm	B. Đặc biệt nguy hiểm
C. Rất nguy hiểm	D. Gây nguy hiểm cho xã hội
Câu 21: Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các:
A. Quy tắc quản lý xã hội	B. Nguyên tắc quản lý hành chính
C. Quy tắc quản lý nhà nước	D. Quy tắc kỉ luật lao động
Câu 22: Nội dung nào sau đây được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh?
A. Khoa học kĩ thuật phát triển.	B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
C. Kích thích sức sản xuất.	D. Chạy theo lợi nhuận mù quáng.
Câu 23: Thông thường trên thị trường, khi cầu tăng lên sản xuất, kinh doanh mở rộng thì lượng cung sẽ
A. không tăng	B. giảm	C. ổn định	D. tăng lên
Câu 24: Để sản xuất ra một con dao cắt lúa, ông A phải mất thời gian lao động cá biệt là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội càn thiết để sản xuất con dao là 2 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của ông A sẽ:
A. có thể bù đắp đ...êm phong, đảm bảo và an toàn.
Câu 30: Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?
A. Công cụ lao động.	B. Tư liệu sản xuất.	C. Hệ thống bình chứa.	D. Kết cấu hạ tầng.
Câu 31: Chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước là những việc?
A. Dân biết và thực hiện.	B. Dân bàn và quyết định.
C. Dân giám sát và kiểm tra.	D. Thảo luận và tham gia ý kiến.
Câu 32: Khi đang học lớp 10, L bị bạn rủ rê nên nghỉ học một tuần để đi chơi, sau đó em hối hận nên về để đi học lại. Vừa vào lớp em đã nhận được quyết định đuổi học 1 năm do thầy Hiệu trưởng ký. Cảm thấy việc kỷ luật mình quá nặng. Vậy L cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật?
A. gửi đơn khiếu nại lên Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.
B. viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.
C. làm đơn khiếu nại gửi Hiệu trưởng nhà trường.
D. viết đơn tố cáo gửi Tòa án nhân dân.
Câu 33: Nghi ngờ M có quan hệ bất chính với chồng nên N đã rủ K, L cùng mình đi đánh ghen. Gặp M đang đi chợ N, K xông vào xé áo, đánh mắng M còn L thì quay clip để đăng lên mạng. Uất ức vì bị oan nên M đã rủ P và Q đến nhà N để lấy điện thoại nhằm xóa clip mới quay hồi nãy. Tới nơi, M và P chạy thẳng vào nhà N la lối và lục soát quyết tâm lấy bằng được chiếc điện thoại. Vì sợ nên Q đã đứng ở ngoài đợi. Những ai vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. N, K, và L.	B. M và P.	C. M, Q và P.	D. N, Q và P.
Câu 34: Câu: 29 Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, chị A đã nhận được tin đồn anh B chồng chị đang tổ chức đám cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị A cùng con rể đến nhà hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẽ với đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục anh thậm tệ. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Chị A, anh B và chị H.	B. Chị A và con rể
C. chị A, anh B, con rể và chị H	D. Chị A, anh B và con rể
Câu 35: Vì quán cà phê của mình khách ít trong khi quán đối diện của nhà anh H khách lạ

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_2018_mon_giao_duc_cong_dan_truong_t.doc