Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)

Cho điểm M là điểm biểu diễn của số phức z.

A.                           B.                           C.                         D.

Câu 2: Diện tích đáy của khối chóp có chiều cao bằng và thể tích bằng là

A. .                      B. .                       C. .                      D. .

Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số

A. .    B. .       C. .      D. .

Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. .                       B. .                    C. .                        D. .

Câu 5: Cho hàm số liên tục trên đoạn . Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số , trục hoành và hai đường thẳng , được tính theo công thức

A. .            B. .         C. .            D. .

Câu 6: Xét các số phức thỏa mãn . Tính khi đạt giá trị lớn nhất.

A. .                        B. .                          C. .                          D. .

Câu 7: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển của , biết là số nguyên dương thỏa mãn .

A.                          B. .                             C. .                           D. .

Câu 8: Cho . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. .                                  B. .

C. .                                    D. .

doc 6 trang letan 18/04/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An (Có đáp án)
n .
A. 	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Cho . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 9: Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là tam giác đều cạnh bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: Gọi và là hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị của biểu thức bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Một khối nón có thể tích bằng và chiều cao bằng Bán kính đường tròn đáy bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Tìm để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Cho hình chóp , là hình chữ nhật, vuông góc vớ iđáy. , , . Tính góc giữa và .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: Trong không gian , tìm phương trình mặt phẳng cắt ba trục , , lần lượt tại ba điểm .
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 15: Trong không gian , cho hai đường thẳng và . Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tọa độ và cắt và có phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Bố An vay của ngân hàng Agribank triệu đồng để sửa nhà, theo hình thức lãi kép với lãi suất một tháng. Hàng tháng vào ngày ngân hàng thu lãi bố An trả đều đặn triệu đồng. Sau một năm do có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng nên lãi suất giảm xuống còn . Gọi là số tháng bố An hoàn trả hết nợ. Hỏi gần nhất với số nào trong các số sau
A. tháng.	B. tháng.	C. tháng.	D. tháng.
Câu 18: Tích phân có giá trị là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: Biết với , , là các số hữu tỷ. Tính .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: Trong không gian , cho hai điểm và . Mặt phẳng qua và vuông góc với có phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: Đường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: Cho hàm số xác định trên thỏa mãn ,và . Giá trị của biểu thức bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: Cho tam giác đều cạnh . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại , ta lấy điểm sao cho . Gọi là trung điểm c... .	C. .	D. .
Câu 31: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau 
Số nghiệm của phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: Tìm để hàm số sau đồng biến trên : .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: Trong không gian , cho ba điểm . Gọi là các mặt cầu có tâm và bán kính lần lượt bằng . Hỏ icó bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu?
A. 2.	B. .	C. .	D. 1.
Câu 35: Trong không gian với hệ toạ độ , gọi (với , , ) là mặt phẳng đi qua điểm và cắt , , lần lượt tại các điểm , , sao cho khối tứ diện có thể tích nhỏ nhất. Tính .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36: Cho hàm số có đồ thị và điểm . Gọi là tập hợp tất cả các giá trị thực của nguyên thuộc khoảng để từ kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị . Tổng tất cả các phần tử nguyên của bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: Cho hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, . Gọi là mặt phẳng qua cắt lần lượt tại sao cho tam giác cân tại có . Tính với .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: Cho hàm số .Hàm số có đồ thị như hình bên. Hàm số đồng biến trên khoảng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: Cho điểm , hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng là điểm
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40: Cho dãy số thỏa mãn: và , . Giá trị lớn nhất của để bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41: Cho là hình phẳng giới hạn bởi parabol , và nửa đường tròn có phương trình (với ) (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42: Có bi gồm bi đỏ, bi vàng, bi xanh (các bi này đôi một khác nhau). Xếp ngẫu nhiên các viên bi thành hàng ngang, tính xác suất để hai viên bi vàng không xếp cạnh nhau?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43: Trong không gian , cho ba điểm , , . Đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác và vuông góc với mặt phẳng có phương trình là.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44: Cho hình lập phương có cạnh bằng . Gọi là tâm hình vuông . là điểm đối xứng với qua . Thể tích của khối đa diện bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 45: Cho tập hợp có phần tử. Số tập con gồm phần tử 
của là:
A. .	B. 

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_nam_2018_mon_toan_hoc_truong_thpt_c.doc