Ôn tập môn Vật lí Lớp 7 - Bài: Dòng điện và nguồn điện

I/ LÝ THUYẾT: Trả lời các câu hỏi sau

  1. Dòng điện là gì?
  2. Nguồn điện là gì? Các nguồn điện thường dùng trong thí nghiệm là gì? Mỗi nguuồn điện có mấy cực?
  3. Lấy 5 ví dụ về nguồn điện mà sử dụng pin và ăcquy?

II/ BÀI TẬP:  Làm vào vở các câu hỏi dưới đây:

1. Điền các từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trồng trong các câu sau:

a) Dòng điện là dòng….

b) Hai cực của pin và acquy là các cực ....của nguồn điện đó.

c) Dòng điện có thể chạy lâu dài trong dây điện nối liền các thiết bị với....

2. Trong vật nào dưới đây không có dòng điện chạy qua ?

a) Máy ảnh dùng pin lúc đang chụp ảnh.      

b) Máy tính lúc màn hình đang sáng.

c) Nồi cơm điện lúc đang nấu cơm.      

d) Đồng hồ chạy pin lúc kim đồng hồ đứng yên.

doc 2 trang letan 13/04/2023 5900
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn Vật lí Lớp 7 - Bài: Dòng điện và nguồn điện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập môn Vật lí Lớp 7 - Bài: Dòng điện và nguồn điện

Ôn tập môn Vật lí Lớp 7 - Bài: Dòng điện và nguồn điện
g đang được dùng để nghe và nói.
4. Dụng cụ nào dưới đây không phải là nguồn điện?
A. Pin                                                   B. Bóng đèn điện đang sáng
C. Đinamô lắp ở xe đạp                         D. Acquy
5. Để thắp sáng một bóng đèn pin thì cần những đồ vật hay dụng cụ nào? Phải làm gì với những đồ vật hay dụng cụ này thì bóng đèn pin mới sáng?
TT Duyệt
Giáo viên
Nguyễn Thị Dung
La Đình Tấn

File đính kèm:

  • docon_tap_mon_vat_li_lop_7_bai_dong_dien_va_nguon_dien.doc