Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc ở Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đại trà nói chung và chất 
lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số nói riêng được xem là nhiệm vụ hàng đầu của 
ngành Giáo dục.  
Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số là yếu tố quan trọng không thể thiếu, 
đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động chuyên môn của các nhà trường có đối tượng là 
học sinh dân tộc thiểu số. Hiện nay, hầu hết các trường đều tập trung tăng cường chú 
trọng nhiều về công tác nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh dân tộc thiểu số, 
nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đưa chất lượng 
học sinh ngày một nâng cao dần theo tình hình đổi mới của đất nước hiện nay, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc tiểu học là 
bậc nền tảng, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình thành nhân cách con 
người cũng là bậc học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển 
đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học 
sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người quản lý phải 
biết vận dụng sáng tạo các biện pháp một cách sáng tạo, người dạy học phải có kiến thức 
sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu 
được về tâm sinh lí của học sinh, về nhu cầu và khả năng của các em. Đồng thời, người 
dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy 
học phù hợp với đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số. Là một cán bộ 
quản lý phụ trách chuyên môn, tôi nhận thấy đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong nhà 
trường. Làm thế nào để đẩy mạnh sự phát triển giáo dục nói chung và nâng cao chất 
lượng dạy học trong nhà trường nói riêng, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng giáo 
dục dân tộc. 

pdf 20 trang letan 13/04/2023 9900
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc ở Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc ở Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc ở Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
gười cũng là bậc học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển 
đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học 
sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người quản lý phải 
biết vận dụng sáng tạo các biện pháp một cách sáng tạo, người dạy học phải có kiến thức 
sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu 
được về tâm sinh lí của học sinh, về nhu cầu và khả năng của các em. Đồng thời, người 
dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy 
học phù hợp với đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số. Là một cán bộ 
quản lý phụ trách chuyên môn, tôi nhận thấy đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong nhà 
trường. Làm thế nào để đẩy mạnh sự phát triển giáo dục nói chung và nâng cao chất 
lượng dạy học trong nhà trường nói riêng, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng giáo 
dục dân tộc. Hiện nay chủ trương của ngành là dạy học theo nhận thức của đối tượng 
học sinh, học sinh biết đến đâu giáo viên dạy đến đó, đồng thời đổi mới kiểm tra, đánh 
giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh: Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong 
2 
học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích học sinh rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao 
tiếp, hợp tác và kỹ năng sáng tạo, không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều 
kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành 
riêng cho đối tượng học sinh khá - giỏi để nâng cao. 
Giao quyền tự chủ cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, căn cứ vào mức độ nhận 
thức của học sinh về đạo đức, học tập và rèn luyện để thiết kế, tổ chức hoạt động dạy 
học sao cho đạt hiệu quả. Song vẫn còn không ít giáo viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi 
phương pháp dạy học truyền thống, không hiểu rằng việc đổi mới phương pháp dạy học 
tức là dùng phương pháp dạy học mới một cách hợp lí để tạo cho người học lòng say mê 
học tập, ham h...giáo dục còn rất 
thấp. Là một người làm công tác giảng dạy và quản lý ở trường có nhiều học sinh dân 
tộc thiểu số hơn 20 năm, thấy được những khó khăn về đội ngũ giáo viên, trình độ nhận 
thức của học sinh, sự quan tâm của phụ huynh đối với việc học tập của học sinh tôi cùng 
với nhiều đồng nghiệp luôn trăn trở, làm thế nào để tìm ra những giải pháp phù hợp 
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Sau nhiều năm nghiên cứa và đã chỉ đạo 
cho tập thể giáo viên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (trong những năm trước) và trường 
3 
tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (năm học 2016-2017) áp dụng thực hiện một số biện pháp 
cụ thể trong công tác dạy và học cho đối tượng học sinh dân tộc, nên chất lượng giáo 
dục đã được nâng lên rõ rệt. Với tầm quan trọng và cần thiết của việc nâng cao chất 
lượng Giáo dục học sinh dân tộc thiểu số nói chung và học sinh dân tộc thiểu số trường 
Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu nói riêng, bản thân tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh 
nghiệm: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân 
tộc thiểu số tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.” để 
góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc 
trong nhà trường nói riêng và học sinh dân tộc trong huyện nói chung để từng bước nâng 
cao chất lượng giáo dục đáp yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay. 
PHẦN THỨ II: NỘI DUNG 
I. Cơ sở lý luận 
 Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
tham mưu để Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ở vùng miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc và chỉ đạo các địa phương thực hiện nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục như: Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo 
viên giai đoạn 2008-2012, Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân 
tộc nội trú giai đoạn 2011-2015(Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ; Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Thủ tướng Chín...ơng trình sách giáo khoa; soạn thảo chương trình sách giáo khoa tiếng dân 
tộc... Dự án giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) đã hỗ trợ xây dựng cơ 
sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, tập huấn nâng cao 
năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tuyển chọn và bồi dưỡng, tập huấn kỹ 
năng cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo viên là người dân tộc thiểu số trong quá trình 
giảng dạy... song chất lượng vẫn chưa được như mong muốn, hiệu quả giáo dục thấp, tỷ 
lệ học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học vẫn còn cao thậm chí vẫn còn những học sinh 
"ngồi sai lớp". 
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
 Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu thuộc xã Đông, cách trung tâm huyện 
Kbang 3 km về phía đông nam. Phía Bắc giáp thị trấn Kbang, phía nam giáp xã Kông 
Bờ La, Kông Lơng Khơng, phía tây giáp xã Lơ Ku, phía Đông giáp xã Nghĩa An. Là 
một xã miền núi vừa phấn đấu thoát ra khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2008. Toàn 
xã có 11 thôn (làng). Gồm có : 1.404 hộ với 5.885 nhân khẩu. Trong đó hộ người Kinh 
923 hộ, 3.814 khẩu; Hộ Bahnar: 395 hộ, 1.721 khẩu, chiếm 29,3%, dân tộc khác: 86 hộ, 
350 khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay là 13,5%. Xã Đông có 5 dân tộc anh em cùng 
chung sống đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 
Năm học 2016 – 2017, tổng số CB- GV là 22 người, biên chế 11 lớp; được phân 
công nhiệm vụ như sau: 2 cán bộ quản lý nhà trường ; 11 giáo viên trực tiếp giảng dạy 
theo lớp được phân công ; 6 giáo viên dạy bộ môn cho các khối, lớp ; 1 giáo viên hợp 
động ngắn hạn giảng dạy các môn đặc thù Tiếng Anh ; 01 giáo viên làm nhiệm vụ Kiêm 
nhiệm TPT Đội TNTP&NĐ Hồ Chí Minh; 1 giáo viên kiêm nhiệm phụ trách thư viện. 
Tổng số lớp: 11 lớp với 282 học sinh trong đó học sinh dân tộc thiểu số là 120 em 
chiếm tỷ lệ 42,6%. 
* Thuận lợi: 
5 
Đa số học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức thi đua học tập; số học sinh 
giỏi cấp trường tăng dần, tạo đà đưa chất lượng của nhà trường ngày càng phát triển, 
tăng thêm u

File đính kèm:

  • pdfmot_so_bien_phap_nang_cao_chat_luong_giao_duc_hoc_sinh_dan_t.pdf