Đề kiểm tra giữa kì II môn Ngữ văn Lớp 7 - Trường THCS Trần Phú

I. Đọc- hiểu : Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ( Từ 1 đến 5).  
Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các 
cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến 
những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai 
cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận 
chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở 
hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng 
quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc 
yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân 
thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, 
cho đến những đồng bào điền chủ quyên ruộng đất cho Chính phủ,...Những cử chỉ 
cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn 
yêu nước. 
                                                                                                   (Hồ Chí Minh) 
Câu 1. Đoạn văn được trích từ văn bản nào? (0.5 điểm) 
Câu 2. Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? ( 0.5 điểm)
pdf 1 trang letan 13/04/2023 7220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì II môn Ngữ văn Lớp 7 - Trường THCS Trần Phú", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra giữa kì II môn Ngữ văn Lớp 7 - Trường THCS Trần Phú

Đề kiểm tra giữa kì II môn Ngữ văn Lớp 7 - Trường THCS Trần Phú
uyên ruộng đất cho Chính phủ,...Những cử chỉ 
cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn 
yêu nước. 
 (Hồ Chí Minh) 
Câu 1. Đoạn văn được trích từ văn bản nào? (0.5 điểm) 
Câu 2. Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? ( 0.5 điểm) 
Câu 3. Tìm và chỉ ra câu văn mang luận điểm của đoạn văn? (1.0 điểm) 
Câu 4. Để chứng minh cho luận điểm của mình, người viết đã nêu ra những dẫn 
chứng nào? 
 (1.0 điểm) 
Câu 5. Hãy đặt nhan đề cho đoạn văn trên? (1.0 điểm) 
II. Tạo lập văn bản : ( điểm) Hãy chứng minh r ng: “Bảo vệ môi trường thiên 
nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người”. 

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_giua_ki_ii_mon_ngu_van_lop_7_truong_thcs_tran_ph.pdf