Đề ôn luyện Olympic môn Toán

Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Để đồ thị hàm số đi qua điểm thì
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Biết đường thẳng tạo với trục một góc tù. Giá trị nguyên lớn nhất của thỏa mãn là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Đường thẳng đi qua điểm khi
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Đường thẳng cắt trục hoành tại điểm , cắt trục tung tại điểm .
Diện tích tam giác bằng (đvdt).
doc 4 trang Khải Lâm 02/01/2024 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn luyện Olympic môn Toán", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_on_luyen_olympic_mon_toan.doc