Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 207 (Có đáp án)

Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(t) (cm). Tốc độ cực đại của vật bằng

A. 5 cm/s.                        B. 5 cm/s.                     C. cm/s.                       D. cm/s.

Câu 2: Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f’ = 50Hz. Trên dâycó sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyềnsóng trên dây này là

A. 28m/s.                         B. 18m/s.                         C. 24m/s.                         D. 20m/s.

Câu 3: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = mH và một tụ điện có điện dung C =  . Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây?

A. 50MHz.                      B. 50Hz.                           C. 50kHz.                        D. 5000Hz.

Câu 4: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

A. Tần số và bước sóng đều không thay đổi.

B. Tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.

C. Tần số và bước sóng đều thay đổi.

D. Tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.

Câu 5: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, cường độ dòng điện trong mạch là . Hệ thức nào dưới đây là đúng?

A. .                  B. .                  C. .                D. .

Câu 6: Theo định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẵng.

B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.

C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.

D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

Câu 7: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

doc 4 trang letan 18/04/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 207 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 207 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 207 (Có đáp án)
ng không thay đổi.
C. Tần số và bước sóng đều thay đổi.
D. Tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.
Câu 5: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, cường độ dòng điện trong mạch là . Hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Theo định luật khúc xạ thì
A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẵng.
B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.
C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.
D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.
Câu 7: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì
A. 	B. .	C. ..	D. .
Câu 8: Chọn hiện tượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng:
A. Bóng đèn trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới.
B. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin.
C. Màu sắc sặc sỡ của bong bóng xà phòng.
D. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
Câu 9: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng lên 2 lần thì độ lớn lực Culông giữa chúng sẽ:
A. tăng lên 4 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. giảm đi 4 lần.	D. tăng lên 2 lần.
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn có điện trở không đổi R0. Gọi cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì
A. I tăng, U tăng.	B. I giảm, U giảm.	C. I tăng, U giảm.	D. I giảm, U tăng.
Câu 11: Theo chiều tăng dần của bước sóng các loại sóng điện từ thì ta có sự sắp xếp sau
A. tia , tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
B. tia , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
C. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại....	D. r2 = 1,28 (cm).
Câu 15: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện I1 = 2 A, I2 = 5 A chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục toạ độ. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x = 2 cm, y = 4 cm là
A. 10-5 T.	B. 4. 10-5 T.	C. 2. 10-5 T.	D. 8. 10-5 T.
Câu 16: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là
A. tác dụng sinh học.	B. làm phát quang một số chất.
C. làm iôn hóa không khí.	D. tác dụng nhiệt.
Câu 17: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có đồ thị như hình vẽ:
Phương trình dao động tổng hợp của chất điểm là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 18: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng l= 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được?
A. 11 sáng, 12 tối	B. 12 sáng, 13 tối	C. 13 sáng, 14 tối	D. 10 sáng, 11 tối
Câu 19: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0, 1, 2,..) có giá trị là
A. d2 - d1 = k	B. d2 - d1 = (2k + 1)	C. d2 - d1 = (2k + 1)	D. d2 - d1 = kl
Câu 20: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1, u2 và u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i1 = Icos(150πt + ) (A);
 i2 = Icos(200πt + ) (A) và i3 = Icos(100πt - ) (A). Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. i2 sớm pha so với u2.	B. i3 sớm pha so với u3.
C. i1 cùng pha so với i2.	D. i1 trễ pha so với u1.
Câu 21: Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Biết t1 = 0,05 s. Tại thời điểm t2, khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N có giá trị gần giá trị nào nhất ... m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. giảm 2 lần.	B. tăng 2 lần.	C. tăng 4 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 26: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì
A. công suất tiêu thụ và hệ số công suất của mạch đều bằng 0.
B. cảm kháng của mạch tỉ lệ thuận với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ thuận với độ tự cảm của mạch.
D. điện áp ở hai đầu mạch trễ pha hơn dòng điện qua mạch một lượng p/2.
Câu 27: Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng trong đó a = 0,3 mm, D = 1m, l = 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm ℓà:
A. 5mm	B. 3mm	C. 6mm	D. 8mm
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60mm, màn cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?
A. i‘= 0,3mm.	B. i‘= 0,4m.	C. i’ = 0,4mm.	D. i' = 0,3m.
Câu 29: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị
A. R = 150 (Ω).	B. R = 250 (Ω).	C. R = 200 (Ω).	D. R = 100 (Ω).
Câu 30: Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1 m/s và gia tốc là . Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có tốc độ là 2 m/s. Phương trình dao động của vật là
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 31: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm Catot là 0,66mm. Tính công thoát của kim loại dùng làm Catot
A. 1,88eV	B. 4.10-19 J	C. 18,75eV	D. 2.10-19 J
Câu 32: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 40 cm/s.	B. 4 m/s.	C. 50 cm/s.	D. 5 m/s.
Câu 33: Dòng điện trong mạch LC có biểu thức i = 0,01cos(2000t)(mA). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 10 m F. Độ tự cảm L của cuộn dây là
A. 0,05H.	B. 0,025H.	C. 0,1H.	D. 0,25H.
Câu 34: Một con lắc đơ

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_nam_2018_mon_vat_li_truong_thpt_chu.doc
  • xlsxTTTNPT2018_VATLY12_dapancacmade.xlsx