Chuyên đề Microsoft Powerpoint

I. KHỞI ĐỘNG MS POWERPOINT:
- Vào Start  Programs ? Microsoft Office ? Microsoft PowerPoint.
- Mở biểu tượng PowerPoint trên màn hình nền Desktop.
Khi đó cửa sổ PowerPoint sẽ hiện ra. Màn hình chính gồm các thành phần cơ bản sau:
• Thanh tiêu đề (Title Bar): Chứa tên của chương trình (Microsoft PowerPoint) và tên của tài liệu đó.
• Thanh trình đơn (Menu Bar): Chứa tên các menu lệnh cơ bản như: File, Edit, Insert,...
• Các thanh công cụ (ToolBar): Gồm các biểu tượng giúp sử dụng lệnh nhanh.
• Thanh cuốn (Scroll Bar): Dùng để xem phần bị khuất trong một Slide hoặc dùng để lật Slide.
ppt 22 trang Khải Lâm 02/01/2024 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề Microsoft Powerpoint", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Chuyên đề Microsoft Powerpoint

Chuyên đề Microsoft Powerpoint
ch nút Save. 
+ Ta có thể vào Save in để chọn vị trí lưu , giúp cho việc quản lý tệp tin tốt hơn . 
2.3. Mở Presentation: 
Vào menu File/ Open. 
Kích chuột vào tài liệu ta cần mở . 
ấ n Open. 
Có thể thực hiện bước 1 bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl + O ( hoặc kích biểu tượng Open trên thanh công cụ ) 
2.4. Đ óng Presentation: 
Kích chuột vào Close góc phải màn hình chính . 
Vào menu File / Exit. 
Nháy kép vào biểu tượng của chương trình ở góc trên trái màn hình . 
ấ n tổ hợp phím Alt + F4. 
iii. chế độ hiển thị màn hình : 
Vào menu View : 
Normal: Chế độ thiết kế . 
Slide Sorter: Hiển thị các Slide theo thứ tự , đây là chế độ xem và quản lý các trang . 
Slide Show: chuyển sang chế độ trình chiếu . Nếu muốn thoát ấn phím Esc. 
Zoom: hiển thị tỷ lệ khung nhìn . 
iv. các thao tác cơ bản với slide. : 
4.1. Chèn thêm một Slide: 
Vào Insert/ New Slide. 
Kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Formatting. 
ấ n tổ hợp phím Ctrl + M. 
4.2. Thay đ ổi vị trí các Slide: 
- Vào menu View/ Slide Sorter. 
Click and Drag Slide muốn di chuyển đ ến vị trí mới , khi đó các Slide khác sẽ tự đ ộng thay đ ổi lại số thứ tự . 
4.3. Xoá Slide : 
Chọn Slide muốn xoá/ nhấn Delete. 
Chọn Slide muốn xoá/ vào menu Edit/ Delete Slide. 
4.4. Thay đ ổi Layout: 
Chọn Slide cần thay đ ổi Layout. 
Vào menu Format/ Slide Layout. 
Chọn kiểu Layout mới trong hộp thoại Slide Layout. 
4.5. Chọn mẫu màu nền : 
	 Vào menu Format/ Slide Design/ Design Templates. 
4.6. Thay đ ổi mẫu mầu : 
Chọn mục Color Schemes/ Chọn màu thớch hợp hoặc click Edit Color Schemes/ Custom/Change Color để cú nhiều sự lựa chọn . 
Standard: Những mẫu màu cơ bản . 
Custom: Thay đ ổi màu tuỳ chọn . 
4.7. Bổ sung màu nền cho Slide: 
Vào menu Format/ Background. 
Mục More Colors: Mở bảng màu tiêu chuẩn và chọn tuỳ ý. 
Mục Fill Effects: Các dạng màu hiệu ứng . 
+ Apply to All: áp dụng cho tất cả các Slide. 
+ Apply: áp dụng cho Slide hiện thời . 
v. Thiết kế với powerpoint : 
5.1. Nhập dữ liệu :... 
5.6. Text Box: 
Muốn tạo khung ch ữ: Chọn công cụ Text Box , kích và rê chuột để tạo một hình ch ữ nhật , sau đó nhập dữ liệu vào trong hình ch ữ nhật này . 
Kích phải lên đư ờng viền khung ch ữ nhật / chọn Format Text Box. Trong thẻ Colors and Lines: 
Fill Color: màu nền . ( Không muốn tạo màu nền chọn No Fill) 
Line Color: màu đư ờng viền . ( Nếu muốn bỏ đư ờng viền chọn No line). 
5.7. Các công cụ vẽ : 
Sử dụng thanh công cụ Drawing. 
Phương pháp : 
Kích chọn đ ối tượng cần tạo. 
Đưa chuột tới vị trí cần vẽ , kích và kéo rê chuột để tạo, khi ư ng ý th ả tay . 
+ Fill color: màu nền . (More Fill colors: nhiều màu hơn ) 
+ Line color: màu đư ờng viền . (More Line colors: nhiều màu hơn ) 
Ta có thể thay đ ổi kích thước hình vẽ bằng cách đưa chuột tới các nút trên hình vẽ , khi trỏ chuột xuất hiện mũi tên hai chiều , kích và rê chuột đ ến kích thước mong muốn rồi th ả tay ra . 
Sử dụng thanh công cụ Drawing. 
Phương pháp : 
Kích chọn đ ối tượng cần tạo. 
Đưa chuột tới vị trí cần vẽ , kích và kéo rê chuột để tạo, khi ư ng ý th ả tay . 
+ Fill color: màu nền . (More Fill colors: nhiều màu hơn ) 
+ Line color: màu đư ờng viền . (More Line colors: nhiều màu hơn ) 
Ta có thể thay đ ổi kích thước hình vẽ bằng cách đưa chuột tới các nút trên hình vẽ , khi trỏ chuột xuất hiện mũi tên hai chiều , kích và rê chuột đ ến kích thước mong muốn rồi th ả tay ra . 
5.7. Các công cụ vẽ : 
Thay đ ổi thứ tự đ ối tượng : 
Chọn đ ối tượng thay đ ổi thứ tự , kích phải chuột / Order: 
 Bring to Front: Chuyển lên trên cùng . 
Send to Back: Chuyển xuống dưới cùng . 
Bring Forward: Chuyển lên một đ ối tượng . 
Send Backward: Chuyển xuống một đ ối tượng . 
Nhóm đ ối tượng : 
Chọn các đ ối tượng bằng cách gi ữ phím Shift (Ctrl) và kích chuột vào các đ ối tượng . 
Kích phải chuột / Grouping. 
+ Group: nhóm . 
+ Ungroup: huỷ nhóm . 
+ Regroup: nhóm lại. 
5.8. Tạo ch ữ nghệ thuật : 
Vào menu Insert/ Picture/ WordArt ( Hoặc nhấn biểu tượng 
 trên thanh Drawing) ...o biểu tượng Insert Picture trên thanh Drawing) 
Chọn ả nh cần chèn . 
Nhấn nút Insert. 
Muốn xoá hình vẽ , ch ữ nghệ thuật và tranh ả nh , ta chọn đ ối tượng cần xoá và ấn phím Delete. 
5.10. Chèn âm thanh và phim : 
Chèn âm thanh : 
Insert/ Movies and Sound/ Sound from File. 
Kích chọn đ ối tượng . 
Kích OK. 
Chèn phim : 
Insert/ Movies and Sound/ Movie from File. 
Kích chọn đ ối tượng . 
Kích OK. 
Khi chèn âm thanh hoặc phim , máy sẽ hỏi bạn xem có chạy tự đ ộng hay dùng chuột kích vào đ ối tượng . 
Yes: Tự đ ộng chạy khi trình chiếu . 
No: Chạy khi kích chuột vào đ ối tượng . 
vi. Thiết lập hiệu ứng : 
6.1. Hiệu ứng cho các đ ối tượng : 
Click vào đối tượng , Chọn Slide Show/ Custom Animation/ Click chọn mục Add Effect/ Click chọn hiệu ứng thớch hợp . 
Để huỷ bỏ hiệu ứng : Chọn đối tượng muốn huỷ , click chọn nỳt Remove. 
vi. Thiết lập hiệu ứng : 
6.2. Hiệu ứng cho trang : 
Click chọn Slide Show/ Slide Transition/ Chọn hiệu ứng thớch hợp . 
Cú thể thay đổi tốc độ , cỏch điều khiển cỏc hiệu ứng : Vào Speed/ Slow ( chậm ), Medium ( vừa ), Fast ( nhanh ). 
+ Trong khung Advance: 
On mouse click: thay đ ổi khi kích chuột . 
Automatically after: thay đ ổi hiệu ứng sau một thời gian nhất đ ịnh . 
vii. tạo liên kết : 
7.1. Tạo H yperlink s trong một Presentation: 
Chọn đ ối tượng muốn làm Hyperlink. 
Vào Slide Show/ Action Settings. Chọn thẻ Mouse Click. 
None: không tạo. 
Hyperlink to: 
+ Next Slide: liên kết với Slide kế tiếp . 
+ Previous Slide: liên kết với Slide kế trước . 
+ First Slide: liên kết trở về Slide đ ầu tiên . 
+ End Show: Kết thúc trình chiếu . 
+ Slide: Đưa đ ến Slide bất kỳ . 
Kích OK. 
Để xem Hyperlink sẽ xuất hiện trên màn hình Slide Show nh ư thế nào , chuyển sang chế độ trình chiếu . 
7.2. Tạo siêu liên kết : 
Chọn đ ối tượng , hoặc bôi đen cụm từ cần tạo liên kết . 
Vào menu Insert/ Hyperlink ( Tổ hợp phím Ctrl + K), hoặc kích phải chuột tại vị trí đó và chọn Hyperlink. 
Tìm đ ối tượng , chương trình c

File đính kèm:

  • pptchuyen_de_microsoft_powerpoint.ppt