Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Vật lí 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

Bài 1(4 điểm)
Một quả cầu đặc có thể tích được thả vào trong một bể nước đủ rộng.

Người ta thấy quả cầu chìm thể tích của nó trong nước và không chạm đáy bể.

  1. Tìm khối lượng của quả cầu? cho khối lượng riêng của nước là .
  2. Người ta nối quả cầu với quả cầu đặc có cùng kích thước bằng một sợi dây mảnh không co dãn rồi thả cả hai quả cầu vào bể nước. Quả cầu bị chìm hoàn toàn và không chạm đáy bể, đồng thời quả cầu bị chìm một nửa trong nước.
    a) Tìm khối lượng riêng của chất làm quả cầu và lực mà sợi dây tác dụng lên quả cầu ?
    b) Người ta đồ dầu từ từ vào bể cho đến khi phần thể tích của quả cầu chìm trong dầu bằng phần thể tích của nó chìm trong nước. Tìm ?
    Biết khối lượng riêng của dầu là .

Bài điểm)
Trong hai nhiệt lượng kế có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng đi nhúng lại vào nhiệt lượng kế 1 rồi vào nhiệt lượng kế 2 . Số chỉ của nhiệt kế lần lượt là . Hỏi:
a) Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ bao nhiêu?
b) Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy thì nhiệt kế sẽ chỉ bao nhiêu?

doc 2 trang Khải Lâm 02/01/2024 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Vật lí 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Vật lí 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Vật lí 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)
 
Biết khối lượng riêng của dầu là Dd = 800kg/m3.
Bài 2(4 điểm)
Trong hai nhiệt lượng kế có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng đi nhúng lại vào nhiệt lượng kế 1 rồi vào nhiệt lượng kế 2. Số chỉ của nhiệt kế lần lượt là 800C; 160C; 780C; 190C. Hỏi:
a) Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ bao nhiêu?
b) Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy thì nhiệt kế sẽ chỉ bao nhiêu?
Bài 3( 5,5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ 1: 
Biết UAB = 24,64V không đổi, R1 = 18W, R2 = 12W, biến trở có điện trở toàn phần là Rb = 60W, điện trở của dây nối và các ampe kế nhỏ không đáng kể. 
 1) Khi K mở, tìm số chỉ của các ampe kế ?
 2) Khi K đóng, xác định vị trí con chạy C sao cho:
 a) Ampe kế A3 chỉ số 0 ?
 b) Hai ampe kế A1, A2 chỉ cùng giá trị ?
 Hãy tính giá trị đó?
 c) Hai ampe kế A1, A3 chỉ cùng giá trị ?
 Hãy tìm giá trị đó?
Bài 4 (2,5 điểm)
Một máy sấy nhỏ có điện trở R toả nhiệt để sấy, được mắc vào mạch điện như hình vẽ 2.
Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế U = 10V không đổi, r = 1W.
Biết công suất để sấy là 10W, hãy tính hiệu điện thế thực tế UMN của máy sấy này?
Một bạn định nâng công suất toả nhiệt của máy sấy lên 27W bằng cách thay đổi điện trở R có được không ? Tại sao?
Hình 1
A2
K
R1
D
C
R2
A1
A3
B
A
E
F
Hình 2
R
N
M
r
U
Bài 5(4 điểm)
xy là trục chính của một thấu kính mỏng L, AB là vật thật qua thấu kính L cho ảnh A1B1 như hình vẽ 3.
a) Thấu kính L là thấu kính gì? Tại sao? Nêu cách vẽ xác định quang tâm O, tiêu điểm F, F’ của thấu kính?
b) Cho AB = 2cm, A1B1 = 1cm, AA1 = 90cm, bằng kiến thức hình học xác định tiêu cự của thấu kính L?
c) Bây giờ giữ thấu kính L cố định. Dịch vật AB một đoạn 20cm dọc theo trục chính hướng lại gần thấu kính L thì ảnh dịch chuyển theo chiều nào, dịch đi một đoạn bằng bao nhiêu?
d) Giữ thấu kính và vật AB cố định như vị trí ở câu b. Đặt một gương phẳng sau thấu kính vuông góc với trục chính, mặt phản xạ hướng về phía thấu kính và c

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_cap_tinh_mon_vat_li_9_so_gddt_phu_tho_kem_da.doc
  • docHDChamVatly.doc